Svijećnica

Svijećnica je narodno ime za blagdan Prikazanja Gospodinova, koji se slavi 2. veljače. U novome kalendaru (iz 1970. godine) božićno vrijeme završava Krštenjem Gospodinovim, početkom siječnja. No prema nekadašnjoj tradiciji Svijećnicu se smatralo posljednjim danom božićnoga vremena. 

Razmislimo o svojemu vlastitome „prikazanju” pri našemu krštenju. Uskrsna svijeća, koju se prvi put pali na uskrsnome bdjenju, a koja je najistaknutije „Svjetlo Kristovo” u liturgiji, bila je zapaljena pri našemu krštenju. Njezinim je plamenom zapaljena manja, krsna svijeća. Crkva je dobro uočila tu poveznicu. Još od sedmoga stoljeća, 2. veljače, na blagdan Prikazanja Gospodinova, blagoslivljaju se svijeće. Odatle je i došao naziv „Svijećnica”.