Mise zornice u došašću

Dragi župljani, ove godine imamo priliku pripremiti se za božićne blagdane kroz mise zornice koje ćemo slaviti u došašću od utorka do petka u 6:30 sati.

Utorkom i četvrtkom su mise zornice na njemačkom, a srijedom i petkom na hrvatskom jeziku (osim petka 8.12. radi svetkovine Bezgrešnog začeća BDM).

(utorkom i četvrtkom slavimo svete mise na hrvatskom jeziku u 19:00 sati po uobičajenom rasporedu)