• Hauptbanner.jpg
  • rudolfsheimbanner.jpg
  • schoenbrunninnen.jpg
  • rudolfsheim.jpg
  • schoenbrunnvorparkaussen.jpg
  • stantonheader.jpg
  • neu5hausbanner.JPG

W roku 2021 parafia Hildegard Burjan wydała 85.744 euro w celu zaspokojenia różnych ludzkich potrzeb!

Z głębi serca dziękujemy wszystkim dobroczyńcom; również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli dobrze rozdysponować powierzone nam dobra.

Tę dużą sumę można podzielić na:

Pomoc indywidualna

Doradztwo i mediacja są już bardzo często ważnym krokiem. Kancelarie parafialne bardzo pomagają, poświęcając na to wiele czasu. Pomoc finansowa jest udzielana w indywidualnych przypadkach według określonych kryteriów. W ubiegłym roku udzielono pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach łącznie na sumę 12.596,82 euro.

Zbiórki na rzecz kościelnych organizacji pomocniczych w kraju i za granicą

Oprócz Caritas istnieją inne kościelne organizacje pomocnicze, na które przeprowadzane są zbiórki pieniężne w parafii: kampania „Sternsinger”, kampania „Sei so frei”, Fundacja Elżbiety dla kobiet w potrzebie, Misje, Ruch Kobiet, MIVA, grupy samoopodatkowania i wiele innych. W ubiegłym roku zebraliśmy dla tych organizacji pomocniczych łączną sumę w wysokości 35.828,69 euro.

Dobrowolne deklaracje pomocy finansowej

W naszej parafii pod wezwaniem Hildegard Burjan istnieją dwie grupy pomocy finansowej i jedna fundacja, które zapraszają do realizacji konkretnych projektów.

Eine-Welt-Gruppe Neufünfhaus

Od 1987 roku ta grupa wspiera projekty, które wzmacniają samoświadomość i wiarę w siebie kobiet żyjących w Indiach i umożliwiają im zdobycie wykształcenia. Ta grupa przekazała w roku 2021 do Indii pomoc finansową w wysokości. 2.800 euro. Konto: Selbstbesteuerungsgruppe, IBAN: AT13 1100 0094 8313 3600, BIC: BKAUATWW

Selbstbesteuerungsgruppe Schönbrunn-Vorpark

Ta grupa rozstrzyga co roku, gdzie ma być udzielona pomoc finansowa.

  • Kontakt: chwilowo poprzez Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ta grupa wydała w roku 2021 na różne projekty w Indiach, Brazylii i Tanzanii łącznie 4.500 euro.

Fundacja: „Jugend fördern – Grenzen überspringen“

Fundacja koncentruje się szczególnie na edukacji szkolnej w Pakistanie, Etiopii i Tanzanii.

  • Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, 0699 1 882 22 41, www.stiftungjugendfoerdern.de

Ta fundacja wydała w roku sprawozdawczym 2021 na te projekty szkolne w Pakistanie i Tanzanii łączną sumę w wysokości 30.019 euro.

Struktura i administracja parafii

Parafia umożliwia realizację wszystkich tych projektów dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu wielu osób, dzięki swoim pomieszczeniom, które udostępnia, wyposażeniu technicznemu i wreszcie dzięki głoszeniu Słowa Bożego! Każdego rodzaju pomoc jest wyrazem naszej wiary!

Kolejne i konkretne pola działania:

Rozdzielanie artykułów żywnościowych Le+O

Każdego tygodnia w naszej parafii rozprowadzane jest około 1,5 tony żywności. To daje łączną sumę 80 ton rocznie. 20 wolontariuszy pomaga w każdy piątek przez trzy do czterech godzin. To daje łączną sumę ponad 3.000 godzin rocznie.

Wärmestube – tzw. ogrzewalnia

900 osób mogło przebywać w sali parafialnej przez jeden dzień od stycznia do marca i otrzymało ciepłe posiłki. W tym czasie wydano łącznie ok. 2 tys. posiłków. W sumie było to około 900 godzin pracy wszystkich wolontariuszy.

Skąd pochodzą pieniądze?

Pieniądze ze skarbonek św. Antoniego w naszych trzech kościołach są w całości przeznaczane na cele charytatywne. W zeszłym roku było to 1.200 euro. Do tego dochodzą nasze dochody z Flohmarkt, Theater i Pfarrkaffe.

Ponadto, są indywidualni ofiarodawcy, którzy składają specjalne ofiary na Caritas parafialny z okazji urodzin, rocznic lub osobistych intencji. W 2021 roku wyniosła ona 7.567 euro. W przypadku szczególnych sytuacji kryzysowych, pomoc udzielana jest z normalnego budżetu parafialnego. Parafia i tak zapewnia ogólną strukturę pomocy. Również koszty ogrzewania, sprzątania i energii w Wärmestube i Le+O pokrywane są z budżetu parafialnego.

Oprócz tych datków, są niektóre zbiórki podczas niedzielnych nabożeństw przekazywane na rzecz kościelnych organizacji pomocniczych, a największą pomocą jest oczywiście akcja kolędowania „Sternsingeraktion”. W 2021 roku 56 dzieci i młodzieży zebrało łącznie 22.062 euro.


Patronka naszej parafii bł. Hildegarda Burjan jest dla nas wzorem do naśladowania: dostrzegała potrzeby, analizowała je i stawała w obronie najsłabszych w społeczeństwie. Nie pytała, co inni mogą zrobić, ani co powinna zrobić polityka. Błogosławiona Hildegard Burjan, módl się za nami!

Myśl przewodnia naszej parafii Hildegarda Burjan jest następująca:

"Człowiek nie jest stworzony do samotności”. W każdym wieku pomocne są spotkania z ludźmi o podobnych poglądach. Zapraszamy osoby w każdym wieku do tworzenia wspólnot i grup. Aby to osiągnąć, potrzebujemy ludzi, którzy pomogą nam nadać temu kształt.

Kiedy wielu pomaga, tworzy się wspólnota.

Żywa wspólnota powstaje tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze składki kościelne, które są podstawą finansowania naszych licznych projektów.

Pfarre Hildegard Burjan

Meiselstraße 1, 1150 Wien

www.pfarreburjan.at,  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!