• rudolfsheim.jpg
  • schoenbrunninnen.jpg
  • Hauptbanner.jpg
  • rudolfsheimbanner.jpg
  • schoenbrunnvorparkaussen.jpg
  • neu5hausbanner.JPG
  • stantonheader.jpg

Parafia pod wezwaniem błogosławionej Hildegard Burjan.

Nasza nowa parafia została utworzona 1 stycznia 2017 roku z wcześniejszych parafii, Neufünfhaus, Rudolfsheim, Schönbrunn-Vorpark i St. Anton. Naszym posłannictwem jest wprowadzać w życie Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest dla nas wielkim wyzwaniem, bo nie jesteśmy ludźmi perfekcyjnymi. Ale jesteśmy przekonani, że wiara chrześcijańska każdego pojedynczego człowieka może umacniać. Dzięki wierze życie wspólnotowe rodzaju ludzkiego może układać się bardziej pokojowo. Co dla nas jest ważne?

Każdy człowiek jest niepowtarzalny i ma swoją indywidualną historię życia.
Tak jak niepowtarzalnie rozwija się każdy człowiek, tak samo niepowtarzalna jest jego życiowa droga. My pragniemy dodać ludziom odwagi, aby odnaleźli swoją własną drogę życia. Chcemy dopomóc ludziom do tego, aby pozytywnie przeżyli świat i aby samodzielnie w nim działali.

Człowiek nie jest do tego stworzony, aby był samotny.
W każdym okresie naszego życie jest ważnym to, aby spotykać się z tymi, którzy tak samo myślą. Dlatego zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, małżeństwa do tworzenia grup i wspólnot w parafii. Do tego potrzebujemy ludzi, którzy takie grupy utworzą i dalej je poprowadzą.

 

My chcemy podjąć każde wezwanie życiowe.
U nas każdy człowiek jest mile widziany, niezależnie od jego sytuacji rodzinnej czy życiowej. W drodze z Jezusem nie można nikogo odizolować, czy odsunąć. My próbujemy przygarnąć każdego człowieka z jego osobistą sytuacją życiową i pytamy się wspólnie, dokąd prowadzi nas Wola Boża.

 

My chcemy pozytywnie odnosić się do multi-kulturalnej społeczności.
W 15 dzielnicy Wiednia żyją wspólnie ludzie, którzy wywodzą się z ponad 100 różnych narodowości. To współżycie ludzi z różną kulturą, językiem, tradycjami i sposobami postępowania jest często niełatwe i skomplikowane. Jako pojedynczy chrześcijanin i jako wspólnota chrześcijańska pragniemy pozytywnie przyczyniać się do budowania jedności. My postrzegamy każdego człowieka jako dziecko Boże, przez które sam Bóg do nas przemawia.

 

Niedziela to dla nas wyjątkowy dzień.
W tym dniu myślimy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Od czasów apostolskich chrześcijanie gromadzą się w tym dniu w kościele na modlitwę, czytanie Pisma świętego i na ucztę z Jezusem, który w szczególny sposób dał nam Siebie pod postacią chleba i wina. Niedziela powinna być dla nas początkiem tygodnia. Jeśli tylko możliwe, powinien ten dzień pozostać dniem wolnym od pracy; niedziela powinna służyć do odpoczynku i do budowania wspólnoty eucharystycznej.

 

Gdy wielu ludzi zaangażuje się w działalność parafialną, to powstanie wspólnota.
Żywa wspólnota w poszczególnych ośrodkach duszpasterskich wchodzących w skład naszej nowej parafii powstanie dopiero przez aktywne i bezinteresowne zaangażowanie się wielu ich członków. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiarne płacenie podatku kościelnego, który jest podstawą do finansowania różnorodnych projektów i akcji duszpasterskich.

 

Bóg daje to, czego my nie możemy sobie kupić.
Dlatego prosimy o Jego pomoc i siłę. Bez działania Ducha Świętego wszystkie nasze przedsięwzięcia i usiłowania pozostaną bez ich należytego wykończenia.

 

Błogosławiona Hildegard Burjan jest dla nas przykładem.
Ona dostrzegała biedę, analizowała ją i stawała w obronie słabych i uciśnionych. Ona nie pytała, co inni albo polityka mogą i powinni dla nich zrobić. Błogosławiona Hildegard Burjan, patronka naszej parafii, znajdowała konkretne rozwiązania tych problemów i wdrożyła je w życie. Te zadania chcemy i w naszej parafii – nazwanej jej imieniem – podejmować i rozwijać.

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren