Wir bauen gerade für Sie um. Unsere Website hat ein facelift dringend nötig. Während der Umbauarbeiten kommt es immer wieder zu Einschränkungen in der Darstellung der Website, wofür wir um Verständnis ersuchen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass unsere Website zu Ostern mit einem neuen Erscheinungsbild wieder problemlos funktioniert.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!

 

W roku 2021 parafia Hildegard Burjan wydała 85.744 euro w celu zaspokojenia różnych ludzkich potrzeb!

Z głębi serca dziękujemy wszystkim dobroczyńcom; również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli dobrze rozdysponować powierzone nam dobra.

Zaraz po ukończeniu studiów teologicznych zrobiłem jeszcze prawo jazdy na samochody ciężarowe. Pomyślałem sobie bowiem, że kiedy zabraknie pieniędzy z opłat członkowskich na cele kościele, to jako proboszcz będę mógł dorabiać sobie pracując jako kierowca w firmie przewozowej. Ale na razie nie było jeszcze takiej potrzeby.

Troski o wystarczające dochody, udręki z rachunkami, ciągły niedobór pieniędzy – znam to wszystko bardzo dobrze i potrafię to wszystko dobrze zrozumieć. Dzisiaj ponoszę odpowiedzialność za składki członkowskie, które pochodzą z tzw. „podatku kościelnego”. Razem z członkami Rady Nadzorczej planujemy rozchody i dochody w parafii Hildegard Burjan. 50% pieniędzy ze składek członkowskich podlega bezpośrednio pod zarząd parafii a 50% podlega pod zarząd kurii diecezjalnej.

Nasza „niedzielna” wspólnota istnieje dopiero od jesieni 2013 roku. Kiedy jednak ktoś w tym czasie odwiedzał tę świątynie, to na próżno szukał polskich akcentów. Mógł znaleźć w języku polskim najwyżej kilka broszurek czy folderów.

Wielu wiernych zwracało się w tym czasie z prośbą, albo do księdza Proboszcza albo do mnie, aby zawiesić w kościele przynajmniej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który choć trochę przypominałby nam naszą Ojczyznę.

Ks. Proboszcz, który sam jest cudzoziemcem, doskonale poją ważność tych próśb i potrzeb i posłał mnie na pielgrzymkę do Częstochowy, abym tam osobiście wyszukał i kupił odpowiedni obraz.

W drugiej połowie października tego roku wykonałem to zadanie. Zakupiłem nie tylko przepiękną ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, która zgodna jest z oryginałem, ale w porozumieniu z ks. Proboszczem zakupiłem również obraz św. Jana Pawła II, którego wielu z nas jeszcze bardzo dobrze pamięta z jego pielgrzymek do naszej Ojczyzny.

Zapraszam serdecznie do odwiedzania tego kościoła. Świątynia jest codziennie otwarta od rana do wieczora. Polski „kącik” znajduje się celowo z tyłu kościoła po to, aby każdy z odwiedzjących znalazł się jak najbliżej tych świętych obrazów i osobiście odnalazł Matczyne spojrzenie.

Pfarrvikar Dr. Marek Stasiowski

{jcomments off}

Marcin Rupprecht

Dziękuję wam za wasze modlitwy, za waszą wierność Kościołowi świętemu, za wasze zaufanie do nas kapłanów.

Jest to wielka boleść, kiedy opuszcza się kraj rodzinny, trudności z nauką nowego języka, niepewność, czy nowa praca zapewni środku na utrzymanie rodziny. Wszyscy boimy się o naszą przyszłość, o to, czy w naszym życiu będzie się nam dobrze powodziło.

Do tego dochodzi jeszcze stres związany z pobytem w nowym otoczeniu, gdzie nic nie jest oczywiste: w mieście, w którym nie znamy sąsiadów i w środowisku, w którym miesza się wiele kultur. Musimy uczyć się żyć z tymi wszystkimi kłopotami i trudnościami.

Te wszystkie wyzwania możemy tylko wspólnie przezwyciężyć.

I do tego dochodzi jeszcze nowy świat dla dzieci, które nagle mówią lepiej po niemiecku jak po polsku. Ich kraj ojczysty jest nagle tutaj a nie kraj i ojczyzna ich rodziców i dziadków. Dom wybudowany w Polsce jest nagle pusty. Po co myśmy go budowali?

Z tego powodu jest bardzo ważne to, aby Kościół dawał nam poczucie bycia w ojczyźnie. W kościele dzieci powinny uczyć się modlitw i pieśni ich rodziców i dziadków. My chcemy nasz kościół w Neufünfhaus tak wyposażyć, aby wam Polakom przypominał waszą ojczyznę.

Dlatego w przyszłym tygodniu wyruszy ks. Marek na pielgrzymkę do Częstochowy, skąd przywiezie ikonę Matki Bożej Częstochowskiej i obraz świętego Jana Pawła II. Upiększymy w ten sposób kościół w Neufünfhaus, tak żeby wszyscy czuli w nim: tutaj jest malutki kawałek polskiego ojczyzny.

To ważne, że wy śpiewacie polskie pieśni religijne i dalej je przekazujecie. Bóg zapłać za to wszystkim muzykantom i paniom, które śpiewają, za waszą służbę i wasz trud.

To wielka radość, że w naszej parafii Hildegard Burjan są odprawiane Msze święte w języku chorwackim, albańskim, angielskim, tamilskim (w kościele Rudolfsheim na Meiselmarkt) i w języku aramejskim (w kościele Schönbrunn-Vorpark przy Auer Welsbachpark).

Te wszystkie wspólnoty tworzą jeden Kościół Jezusa Chrystusa. Nich nas Bóg wspomaga i błogosławi! Módlmy się za nas wszystkich! Cześć! Szczęść Boże!

Was proboszcz
Marcin Rupprecht

{jcomments off}

Fundacja „Promocja młodzieży – przeskoczyć granice”

Fundacja publiczna na prawie cywilnym

Styczeń 2021

Drodzy przyjaciele!

Wyjazdy do Pakistanu, Etiopii i Tanzanii w 2019 roku wniosły bardzo wiele pozytywnych zmian. Dzięki licznym ofiarodawcom udało się nam w 2020 roku wypłacić jak dotychczas drugą co do wielkości sumę w wysokości 40579 euro. To dało nam możliwość do rozpoczęcia nowych projektów. Szczegółowo:

Pakistan/Hyderabad: biskup Samson Shukardin pracuje w najbiedniejszej części kraju. Walczy o umiejętność czytania i pisania. Nawet świątynie hinduskie udostępniły swoje pomieszczenia, aby Caritas diecezjalny mógł tam nauczać. Dodatkową trudność sprawia to, że w tym kraju nie ma wspólnego języka. Biedni na wsi mówią tylko w gwarach plemiennych. Ogromnym ciężarem jest niesamowity upał. Latem może dochodzić do 45 stopni. W tym roku przeznaczyliśmy dla szkól 5000 euro.

„Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.” Ewangelia według św. Mateusza 6,2-4

„Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszy-stkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”Ewangelia według św. Mateusza 5,15-16.

Caritas w parafii Hildegard Burjan przedstawia przegląd swojej działalności w roku sprawo-zdawczym 2020. W tym sprawozdaniu chcemy pokazać,

_ile dobrego się dzieje w naszej parafii. To powinno nas zachęcić do wzięcia czynnego udziału i pokazać nam,

_że każdy człowiek może coś zmienić na lepsze i przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi,

_że wspólnie można więcej osiągnąć niż jako pojedyncza osoba (dlatego tak bardzo ważna jest wspólnota parafialna),

_że niesiona pomoc przemawia do całej osoby. Człowiek zewnętrznie bardzo bogaty może być wewnętrznie bardzo ubogi a z drugiej strony człowiek zewnętrznie ubogi może być równocześnie bardzo szczęśliwym.

My chcemy doprowadzić do tego, aby pomnażało się wewnętrzne bogactwo człowieka i jednocześnie pragniemy przyczynić się do polepszenia jego zewnętrznych warunków życiowych.

Caritas w parafii Hildegard Burjan wydał w roku sprawozdawczym 2020 bezpośrednio 9220 euro. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty utrzymania pomieszczeń, które wyniosły łącznie 6408 euro.

Z powodu niebezpieczeństwa zarażenia się wirusem Konferencja Episkopatu Austrii zawiesiła zarówno publiczne sprawowanie Mszy św. jak również obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii. Wspólne spotkania ludzi mogą prowadzić do zakażeń i powodować rozprzestrzenianie się wirusa. Ilość zmarłych pokazuje jak niebezpieczna jest lekkomyślność.

Pomimo tego zrozumiałego zakazu wierni ciągle pytają, czy istnieje „jakaś” możliwość wzięcia udziału we Mszy św. Motywują to tym, że przecież istnieje wyjątek, że Mszę św. można odprawiać z udziałem do 10 osób i przyjąć Komunię św. Wielu wiernych wędruje od kapłana do kapłana i o to pyta. Niektórzy księża udzielają wiernym Komunię św. i „rozdają” Komunię św., aby wierni zabrali „ją” sobie do domu. Te różne nienormalne praktyki idą już tak daleko, że w Internecie można online zamówić Komunię św., która zostaje potem dostarczona do drzwi domów i mieszkań i podawana wiernym za pomocą pincety…

Parafia pod wezwaniem błogosławionej Hildegard Burjan.

Nasza nowa parafia została utworzona 1 stycznia 2017 roku z wcześniejszych parafii, Neufünfhaus, Rudolfsheim, Schönbrunn-Vorpark i St. Anton. Naszym posłannictwem jest wprowadzać w życie Ewangelię Jezusa Chrystusa. To jest dla nas wielkim wyzwaniem, bo nie jesteśmy ludźmi perfekcyjnymi. Ale jesteśmy przekonani, że wiara chrześcijańska każdego pojedynczego człowieka może umacniać. Dzięki wierze życie wspólnotowe rodzaju ludzkiego może układać się bardziej pokojowo. Co dla nas jest ważne?

Każdy człowiek jest niepowtarzalny i ma swoją indywidualną historię życia.
Tak jak niepowtarzalnie rozwija się każdy człowiek, tak samo niepowtarzalna jest jego życiowa droga. My pragniemy dodać ludziom odwagi, aby odnaleźli swoją własną drogę życia. Chcemy dopomóc ludziom do tego, aby pozytywnie przeżyli świat i aby samodzielnie w nim działali.

Człowiek nie jest do tego stworzony, aby był samotny.
W każdym okresie naszego życie jest ważnym to, aby spotykać się z tymi, którzy tak samo myślą. Dlatego zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, małżeństwa do tworzenia grup i wspólnot w parafii. Do tego potrzebujemy ludzi, którzy takie grupy utworzą i dalej je poprowadzą.

 

My chcemy podjąć każde wezwanie życiowe.
U nas każdy człowiek jest mile widziany, niezależnie od jego sytuacji rodzinnej czy życiowej. W drodze z Jezusem nie można nikogo odizolować, czy odsunąć. My próbujemy przygarnąć każdego człowieka z jego osobistą sytuacją życiową i pytamy się wspólnie, dokąd prowadzi nas Wola Boża.

 

My chcemy pozytywnie odnosić się do multi-kulturalnej społeczności.
W 15 dzielnicy Wiednia żyją wspólnie ludzie, którzy wywodzą się z ponad 100 różnych narodowości. To współżycie ludzi z różną kulturą, językiem, tradycjami i sposobami postępowania jest często niełatwe i skomplikowane. Jako pojedynczy chrześcijanin i jako wspólnota chrześcijańska pragniemy pozytywnie przyczyniać się do budowania jedności. My postrzegamy każdego człowieka jako dziecko Boże, przez które sam Bóg do nas przemawia.

 

Niedziela to dla nas wyjątkowy dzień.
W tym dniu myślimy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Od czasów apostolskich chrześcijanie gromadzą się w tym dniu w kościele na modlitwę, czytanie Pisma świętego i na ucztę z Jezusem, który w szczególny sposób dał nam Siebie pod postacią chleba i wina. Niedziela powinna być dla nas początkiem tygodnia. Jeśli tylko możliwe, powinien ten dzień pozostać dniem wolnym od pracy; niedziela powinna służyć do odpoczynku i do budowania wspólnoty eucharystycznej.

 

Gdy wielu ludzi zaangażuje się w działalność parafialną, to powstanie wspólnota.
Żywa wspólnota w poszczególnych ośrodkach duszpasterskich wchodzących w skład naszej nowej parafii powstanie dopiero przez aktywne i bezinteresowne zaangażowanie się wielu ich członków. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ofiarne płacenie podatku kościelnego, który jest podstawą do finansowania różnorodnych projektów i akcji duszpasterskich.

 

Bóg daje to, czego my nie możemy sobie kupić.
Dlatego prosimy o Jego pomoc i siłę. Bez działania Ducha Świętego wszystkie nasze przedsięwzięcia i usiłowania pozostaną bez ich należytego wykończenia.

 

Błogosławiona Hildegard Burjan jest dla nas przykładem.
Ona dostrzegała biedę, analizowała ją i stawała w obronie słabych i uciśnionych. Ona nie pytała, co inni albo polityka mogą i powinni dla nich zrobić. Błogosławiona Hildegard Burjan, patronka naszej parafii, znajdowała konkretne rozwiązania tych problemów i wdrożyła je w życie. Te zadania chcemy i w naszej parafii – nazwanej jej imieniem – podejmować i rozwijać.

Ministrantki i ministranci
Mamy już sporą grupkę ministrantów, którzy mają do dyspozycji piękne stroje. Z radością uczestniczą w liturgii eucharystycznej. Jeśli masz ochotę to zgłoś się do księdza Marka! Miejsca wokół ołtarza jest dużo, także i strojów ministranckich mamy pod dostatkiem. Możesz już spróbować będąc w drugiej klasie szkoły podstawowej.

 

 

Diakonia muzyczna
Mamy również bardzo dobrze zorganizowaną scholkę kościelną. Panie i panowie w wielkim zaangażowaniem i poświęceniem przygotowują oprawę wokalno-muzyczną. Wciąż poszukujemy nowych chętnych, czy to osoby śpiewające czy też grające na instrumentach muzycznych. Przyjdź i spróbuj. Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Lektorzy i lektorki
Dotychczas nie udało się zorganizować odrębnej grupy. Lektorami są osoby, które śpiewają w scholce. Bardzo serdecznie zachęcam do zgłaszania się chętnych do czytania w czasie mszy św. Jeżeli ktoś nie wie jak trzeba to robić, bardzo chętnie udzielę mu odpowiednich wskazówek i przeprowadzę odpowiednie ćwiczenia. Wiek i płeć jest obojętna. Bardzo proszę, zgłoś się do mnie.

 

Wspólna Eucharystia
Miejsca w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla jest bardzo dużo. Małe dzieci mają również do dyspozycji swój „kącik” w tylnej części kościoła, po lewej stronie. Jak widać na zdjęciach, nawet przy licznym udziale wiernych można spokojnie znaleźć w ławkach miejsce siedzące. Wielkim plusem jest też to, że w chłodnych porach roku kościół jest ogrzewany.

  • Sakrament pokuty i pojednania – w każdą niedzielę od godziny 1100 w specjalnym pomieszczeniu w kościele po lewej stronie.
  • Sakrament chrztu św. – udzielany jest w czasie mszy św. niedzielnej albo po jej zakończeniu, lub w sobotę. Istnieje możliwość udzielenia chrztu św. w języku polsko-niemiecki. Zameldowanie do chrztu św. należy dokonać w kancelarii parafialnej w Neufünfhaus (Vogelweidplatz 7, 1150 Wien, tel. 01 982 22 41) albo w Rudolfheim (Meiselstraße 1, 1150 Wien, tel. 01 982 14 330).

  • Intencje mszalne można zamawiać u księdza Marka po niedzielnej mszy św. w zakrystii (tam, gdzie wchodzą i wychodzą ministranci).

  • Sakrament namaszczenia chorych – po uzgodnieniu w księdzem wikariuszem.

  • Sakrament małżeństwa – istnieje możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa w języku polskim lub polsko-niemieckim. W kursach przedmałżeńskich można uczestniczyć w polskim kościele na Rennwegu. Takie kursy organizuje również nasz ksiądz Proboszcz, ale tylko w języku niemieckim.

  • I Komunia św. i bierzmowanie – przygotowanie do przyjęcia tych sakramentów odbywa się wspólnie dla wszystkich dzieci w języku niemieckim w domu parafialnym przy kościele Chrystusa Króla w Neufünfhaus.

 

Duszpasterze

Proboszczem parafii pod wezwaniem błogosławionej Hildegard Burjan jest ks. Martin Rupprecht, dyplomowany teolog. Urodził się 5 listopada 1963 roku w Eslarn (Oberpfalz) w Bawarii). Na kapłana został wyświęcony 27 czerwca 1992 roku w Regensburgu.

Wikariuszami parafialnymi są księża Vladimir Hajdinjak i Marek Stasiowski, który jest między innymi odpowiedzialny za duszpasterstwo polonijne w parafii.

 

Ks. dr Marek Stasiowski urodził się w 12 marca 1969 w Januszkowicach (województwo podkarpackie). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Kazimierza Górnego 21 maja 1994 roku w Rzeszowie. Jest doktorem teologii ze specjalizacją w zakresie historii Kościoła.

 


 

Krótka historia naszej wspólnoty.

 Początek naszej wspólnoty przypada na niedzielę 8 września 2013 roku. W tym dniu została odprawiona pierwsza msza św. w języku polskim. Od tego momentu gromadzimy się w każdą niedzielę o godzinie 1130 na słuchanie Słowa Bożego i sprawowanie Najświętszej Ofiary.

Organizowaliśmy wszystko od podstaw: księgi liturgiczne, książeczki z tekstami modlitw i pieśni religijnych, które są dostępne dla każdego wiernego, grupę ministrantów i ministrantek, lektorów i grupę wokalno-muzyczną.

Głównym celem naszej wspólnoty nie jest stworzenie odrębnego ośrodka duszpasterstwa polonijnego. My chcemy kultywować naszą religijność w języku ojczystym i jednocześnie brać czynny udział w całym życiu kulturalno-religijnym, które jest organizowane w języku niemieckim przy kościele Chrystusa Króla w Neufünfhaus. Corocznie organizujemy między innymi wspólny karnawałowy bal parafialny, wspólną Drogę Krzyżową z kościoła w Rudolfsheim do kościoła w Neufünfhaus, wspólną procesję na Boże Ciało jak również wspólne przygotowywanie wieńców adwentowych czy wspólne sprzątanie i przystrajanie świątyni. W naszej parafii istnieje wiele możliwości zaangażowania się w życie parafialne tak dla dzieci, młodzieży dorosłych czy ludzi starszych wiekiem.